News and Events
SPI Benteng Saya Caravan Kick-off and Quezon City Project Visit
SPI Benteng Saya Caravan Kick-off and Quezon City Project Visit
August 16, 2017
Opisyal ng nagsimula ang paglalakbay ng #BentengSayaCaravan – ang Caravan na magbibigay hatid ng saya at ligaya sa mga magigiting na trabahador sa mga project sites ng Suntrust Properties Inc. (SPI). Para sa una nitong byahe, inikot ng Caravan ang mga proyekto ng kumpanya sa Quezon City. Masayang sinalubong ng mga tao sa Shanata, Am...
READ MORE
SPI “Eats for Treats” Promo
SPI “Eats for Treats” Promo
August 03, 2017
SPI “Eats for Treats” Promo winners enjoyed a sumptuous buffet lunch at the Vikings Restaurant in Pasay, Manila together with EVP-COO Deanna Jean Claveria, FVP-Sales & Marketing Jerry Rubis, and members of the Management Committee. The gathering was a recognition for the Suntrustees who reached and exceeded their sales tar...
READ MORE
Other Property Developments
developmet
developmet