News and Events
Suntrust Properties 20th Year Anniversary Celebration – “Bentengkyu”
Suntrust Properties 20th Year Anniversary Celebration – “Bentengkyu”
November 27, 2017
Mula po sa Suntrust Properties Inc, Bentengkyu very much sa lahat ng sumuporta upang mapasaya ang ating mga manggagawa na naging bahagi ng ating “benteng taon.” Nawa’y magsilbing inspirasyon ang mga ngiting tumatak sa ating isipan at puso upang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga biyaya. At para naman sa ating mga manggag...
READ MORE
Other Property Developments
developmet
developmet